Ryzyko klimatyczne

Ryzyko klimatyczne według TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) obejmuje różne rodzaje zagrożeń, które mogą wynikać ze zmian klimatycznych i ich wpływu na działalność gospodarczą. TCFD wyróżnia cztery główne kategorie ryzyka klimatycznego: 

  • ryzyko fizyczne: związane z bezpośrednimi skutkami zmian klimatycznych, takimi jak ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, susze, huragany), wzrost poziomu morza czy zmiany temperatury, 
  • ryzyko transakcyjne: wynikające z przyszłych zmian politycznych, prawnych, technologicznych czy rynkowych związanych ze zmianami klimatycznymi. Dotyczy to również zmian w regulacjach dotyczących emisji gazów cieplarnianych, podatków ekologicznych, czy zmian w preferencjach konsumentów,
  • ryzyko przejściowe: związane z adaptacją do niskowęglowej gospodarki, przejściem na bardziej zrównoważone modele biznesowe i zmianami w technologiach, co może wpłynąć na wartość rynkową firm,
  • ryzyko reputacyjne: dotyczy utraty zaufania i reputacji w wyniku działań, które mogą być uznane za nieodpowiedzialne ekologicznie lub działające na szkodę środowiska. 

TCFD zaleca firmom identyfikowanie, ocenianie i raportowanie w tych czterech kategoriach ryzyk klimatycznego, aby inwestorzy, kredytodawcy i inni interesariusze mieli pełniejszy obraz ryzyka związanego z działalnością firmy w kontekście zmian klimatycznych. Opierając się na raportach TCFD firmy mogą lepiej zarządzać tymi ryzykami, podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe i lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania związane ze zmianami klimatu.