Ocieplenie klimatu (Global warming)

Ocieplenie klimatu (ang. global warming) to długoterminowe ocieplenie średniej temperatury powierzchni i atmosfery Ziemi spowodowane zwiększonym stężeniem gazów cieplarnianych w powietrzu. Gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, zatrzymują ciepło w atmosferze i uniemożliwiają jego ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. To powoduje, że Ziemia się nagrzewa, co wpływa na klimat, pogodę i ekosystemy. Główne przyczyny globalnego ocieplenia wiążą się z działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie, rolnictwo i procesy przemysłowe. Globalne ocieplenie ma wiele negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego, takich jak topnienie lodowców i pokryw lodowych, podnoszenie się poziomu morza, częstsze i intensywniejsze fale upałów, susze, powodzie, burze, pożary i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.