Neutralność emisyjna

Neutralność emisyjna, zwana również neutralnością klimatyczną, węglową lub zerową emisją netto, oznacza, że ilość emitowanego dwutlenku węgla (CO2) jest równoważna ilości pochłanianego CO2 przez tzw. pochłaniacze dwutlenku węgla. Pochłaniaczem węgla jest każdy mechanizm lub system, który absorbuje więcej dwutlenku węgla, niż jest przez niego emitowane. Główne naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla to gleba, lasy i oceany. Aby osiągnąć neutralność emisyjną, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą być skompensowane przez procesy, które usuwają CO2 z atmosfery.