Net zero

Net zero, czyli zerowa emisja netto, to stan, w którym emisje gazów cieplarnianych do atmosfery są zrównoważone przez pochłanianie tych gazów. Oznacza to, że całkowita ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery jest taka sama jak ilość gazów cieplarnianych pochłanianych. Istnieją dwa podstawowe sposoby osiągnięcia net zero. Pierwszy z nich to redukcja emisji, która polega na zmniejszeniu ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Można to osiągnąć poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej i transformację przemysłową. Drugi sposób to pochłanianie CO2 polegające na zwiększeniu ilości gazów cieplarnianych pochłanianych przez środowisko naturalne. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie powierzchni lasów lub rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).