Zakresy emisji

Zakres 1 emisji gazów cieplarnianych obejmuje bezpośrednie emisje wynikające m.in. ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, będących własnością przedsiębiorstwa lub pod jego kontrolą, procesów technologicznych, czy emisji gazów cieplarnianych związanych z uwalnianiem czynników chłodniczych.  

Zakres 2 to pośrednie emisje energetyczne, które powstają w wyniku zużycia importowanej (zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz): energii elektrycznej i cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.  

Zakres 3 obejmuje inne pośrednie emisje, generowane w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, wynikające m.in. z: zakupu towarów i usług, gospodarki odpadami, transportu surowców i produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.