Dekarbonizacja firm

Dekarbonizacja firm to proces redukcji śladu węglowego. Polega on na zmniejszeniu lub całkowitym wyeliminowaniu emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Celem dekarbonizacji jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastępowanie tradycyjnych, wysokoemisyjnych technologii i praktyk bardziej zrównoważonymi alternatywami. Dekarbonizacja może być realizowana na różnych poziomach, od indywidualnych gospodarstw domowych, przez sektor biznesowy po całe miasta i regiony.

Spis treści:

Dekarbonizacja firm– pierwszy krok to obliczenie śladu węglowego

W myśl zasady, że nie można zarządzać tym czego się nie zna, pierwszy krokiem na drodze do redukcji emisji stanowi policzenie wielkości emisji generowanych przez dany podmiot. Małe i średnie firmy mogą w tym celu skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego.

Drugim, niezwykle istotnym elementem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest przygotowanie strategii dekarbonizacji. Odpowiednio przygotowany, uwzględniający najlepsze praktyki branżowe plan działania zredukuje ryzyko operacyjne i zwiększy efektywność działań. Dobrą praktyką jest także wyznaczenie krótko, średnio i długoterminowych celów redukcyjnych, które umożliwią monitorowanie postępów w czasie.  

Dlaczego warto podejmować działania dekarbonizacyjne w firmie?

W dzisiejszym świecie zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej realnym wyzwaniem. Firmy zaczynają więc zdawać sobie sprawę z konieczności podejmowania działań dekarbonizacyjnych. Na szczęście, odpowiednio zaplanowana dekarbonizacja może przynieść firmie szereg korzyści.

Oszczędności Finansowe

Inwestycje w dekarbonizację często prowadzą do długofalowych oszczędności finansowych poprzez zmniejszenie zużycia energii, obniżenie kosztów związanych z regulacjami środowiskowymi oraz minimalizację ryzyka związanego z cenami paliw kopalnych.

Zgodność z Regulacjami

W miarę zaostrzania przepisów dotyczących ochrony środowiska, firmy dekarbonizujące swoje operacje są lepiej przygotowane do przyszłych zmian legislacyjnych, co minimalizuje ryzyko związane z ewentualnymi karami czy sankcjami.

Zwiększenie Efektywności Operacyjnej

Wdrażanie bardziej efektywnych technologii i procesów często idzie w parze z poprawą ogólnej efektywności operacyjnej. Przekłada się to na poprawę konkurencyjności firmy na rynku.

Odpowiedzialność Społeczna

Firmy podejmujące działania w celu dekarbonizacji, wykazują odpowiedzialność społeczną. Dzięki temu zyskują uznanie nie tylko wśród inwestorów, ale również klientów i pracowników. To ważne dla budowania pozytywnego wizerunku marki.

Dekarbonizacja – plan działania

W polskich firmach szczególnie istotne jest przygotowanie planu redukcji emisji pochodzących ze zużycia energii oraz spalania paliw czyli w emisji z Zakresu 1 i Zakresu 2.

Dobry punkt wyjścia stanowi rozpoczęcie działań właśnie w tym obszarze, ponieważ:

  • zazwyczaj jest dobrze zdefiniowany w obliczeniach,
  • często jest priorytetowy dla różnych interesariuszy (odbiorców, banków itp.).
  • podmioty z innych krajów europejskich mają już te emisje policzone, przez co polskie firmy są szczególnie narażone na brak konkurencyjności.
dekarbonizacja
Plan dekarbonizacji Zakresu 1 i 2

Działania dekarbonizacyjne w Zakresie 1 i 2 firmy wpływają również na obniżenie kosztów energii, ciepła czy chłodzenia. Dodatkowo, dają one większą stabilność i pewność cen energii, pozwalając uniknąć przełożenia znaczących wahań cen z rynków paliw oraz opłat ETS na ceny mediów dla firm.   

Przykłady działań dekarbonizacyjnych w firmie

Energia odnawialna

Inwestycje w źródła energii odnawialnej, takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne czy geotermalne, pozwalają firmom na ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii.

Efektywność energetyczna

Wdrażanie nowoczesnych technologii i procesów, które zmniejszają zużycie energii, np. poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów zarządzania energią, izolację termiczną budynków czy optymalizację procesów produkcyjnych.

Elektryfikacja floty

Przejście na pojazdy elektryczne w ramach floty firmowej zamiast tradycyjnych pojazdów spalinowych pozwala na znaczne obniżenie emisji związanych z transportem.

Zrównoważone dostawy i łańcuch dostaw

Wybieranie dostawców z zrównoważonymi praktykami oraz minimalizowanie transportu długodystansowego poprzez lokalne dostawy pomaga ograniczyć emisje związane z logistyką.

PODSUMOWANIE

Dekarbonizacja staje się wymogiem etycznym w kwestii ochrony środowiska. Jest to także strategiczny krok dla firm, które aspirują do zrównoważonego rozwoju i przystosowania się do zmieniających się realiów gospodarczych. Redukcja śladu węglowego to szansa nie tylko na wymierne korzyści finansowe, ale i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji.