CDP

CDP to skrót od Climate Disclosure Project, czyli projektu ujawniania informacji klimatycznych. Jest to globalna organizacja non-profit, która pomaga przedsiębiorstwom, inwestorom, miastom i regionom w zarządzaniu ich wpływem na środowisko. CDP prowadzi system ujawniania informacji, który wymaga od firm i innych organizacji dzielenia się informacji o ich wpływie na środowisko, takimi jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, zarządzanie odpadami i bioróżnorodność. Informacje te są wykorzystywane przez inwestorów, instytucje finansowe, rządy i inne zainteresowane strony do podejmowania decyzji w zakresie inwestycji, polityki i zarządzania. CDP jest uważane za złoty standard w zakresie sprawozdawczości ekologicznej.