Konkurencyjność klimatyczna

Na pojęcie konkurencyjności klimatycznej, eksperci naszej fundacji zwrócili uwagę jako pierwsi w kraju w 2021 roku. Szczegółowo opisaliśmy to zagadnienie w raporcie „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego, a konkurencyjność klimatyczna polskich firm”, który można bezpłatnie pobrać TUTAJ.

Spis treści:

Konkurencyjność klimatyczna – definicja pojęcia

Konkurencyjność klimatyczna odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa do funkcjonowania w niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarce. Obejmuje uwzględnianie kwestii środowiskowych w strategiach biznesowych, operacjach i procesach decyzyjnych. Jest to nowy wymiar konkurencyjności w biznesie, wynikający z presji regulacyjnej, nakładającej na firmy konieczność tworzenia strategii klimatycznej i dążenia do neutralności w tym obszarze.
Konkurencyjność klimatyczna jest coraz częściej porównywana z innymi czynnikami wpływającymi na sukces danego podmiotu w biznesie, takimi jak jakość czy koszty produkcji.

Podejście to ma na celu:

  • zmniejszenie wpływu działalności firmy na środowisko,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów,
  • wspieranie innowacji na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości.

Budowanie konkurencyjności klimatycznej firmy – pierwsze kroki

Nasi eksperci współpracują ściśle zarówno z małymi i średnimi firmami, jak i międzynarodowymi korporacjami. Z ich doświadczenia wynika, że pierwszym krokiem firmy w kierunku zbudowania konkurencyjności klimatycznej jest położenie nacisku na kompetencyjne i analityczne podstawy zespołu projektowego. Oznacza to przede wszystkim edukacje i zdefiniowanie punktu wyjściowego, ale przede wszystkim policzenie śladu węglowego.
Kolejnym krokiem jest wejście na ścieżkę dekarbonizacji. W praktyce oznacza to konieczność wyznaczania sobie ambitnych, mierzalnych celów i strategii redukcji emisji. Największe powodzenie w realizacji projektu mają firmy, których cele opierają się na nauce (są zgodne z SBTi). Warto pamiętać o wyznaczeniu celów pośrednich. Powinny być one odpowiednio zweryfikowane pod katem możliwości lub realności ich osiągniecia w określonym horyzoncie czasowym.

Liderzy klimatyczni pracują z całym łańcuchem wartości

Przejście od podstaw do bardziej ambitnego działania oznacza przede wszystkim zdefiniowanie programu redukcji emisji bezpośrednich i pośrednich firmy. Dopiero rozpoczęcie współpracy w ramach własnego łańcucha dostaw da oczekiwane efekty w dążeniu do niskoemisyjnej firmy. Przykładem takich działań są np. inwestycje w innowacje, optymalizacja zużycia surowców czy procesu transportu kupowanych produktów.
Wdrażając strategie klimatyczna, firma powinna równocześnie intensywnie pracować nad zintegrowaniem tych działań ze strategiami biznesowymi. Z jednej strony pozwoli to unikać możliwych ryzyk biznesowych, a z drugiej – aktywnie budować swoja przewagę konkurencyjną.
Uzupełnieniem zintegrowanej biznesowo strategii klimatycznej jest odpowiednia strategia raportowania i komunikacji, a także strategia zarzadzania zasobami ludzkimi, wspierająca konkurencyjność klimatyczna firmy.

Podsumowanie

Niezależnie od poziomu ambicji strategii budowania konkurencyjności klimatycznej na poziomie firmy, niezwykle ważne jest zaangażowanie biznesu w wywieranie wpływu na zmiany systemowe. Dopiero zaangażowanie organizacji biznesowych w dyskusje nad transformacją klimatyczną zwiększy szanse na jej wdrożenie. Bierne czekanie na wymogi regulacyjne i minimalna aktywność to recepta na utratę konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa, branże i cała gospodarkę.