Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)

CCS to skrót od Carbon Capture and Storage, czyli technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Proces CCS rozpoczyna się od przechwycenia CO2 emitowanego przez procesy przemysłowe lub spalanie paliw kopalnych. Następnie gaz jest transportowany (często rurociągami) do miejsc, gdzie jest składowany w specjalnie zaprojektowanych formacjach geologicznych, na przykład w pustych złożach ropy naftowej lub gazu. CSS ma potencjał zmniejszenia emisji CO2 z sektorów przemysłowych i energetycznych, ale jest to technologa wymagająca zaawansowanej infrastruktury i odpowiednich warunków geologicznych do skutecznego przechowywania dwutlenku węgla.