Emisje gazów cieplarnianych

Emisje gazów cieplarnianych to uwalnianie różnych gazów do atmosfery, które mają zdolność zatrzymywania ciepła. Te gazy, takie jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i inne, tworzą warstwę w atmosferze, zatrzymując promieniowanie słoneczne i zwiększając temperaturę powierzchni Ziemi. Proces ten, zwany efektem cieplarnianym, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Emisje gazów cieplarnianych pochodzą głównie z działalności ludzkiej, takiej jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie czy procesy przemysłowe. Redukcja tych emisji jest kluczowa dla ograniczenia wpływu człowieka na klimat.