Porozumienie Paryskie

Porozumienie Paryskie, czyli ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, to międzynarodowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu, które zostało podpisane przez 194 kraje i Unię Europejską podczas COP21 w Paryżu w grudniu 2015 roku. Kluczowym celem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do okresu sprzed ery przemysłowej oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 stopnia. Porozumienie to zakłada również, że kraje rozwinięte będą wspierać kraje rozwijające się w dostosowaniu się do skutków zmiany klimatu i wdrażaniu niskoemisyjnych technologii. Traktat jest uważany za historyczny krok w walce z globalnym ociepleniem i jego konsekwencjami.