Gwarancja pochodzenia

Gwarancja pochodzenia to certyfikat, który świadczy o tym, że energia elektryczna, z której korzysta odbiorca, pochodzi z ekologicznych źródeł, takich jak wiatr, woda, słońce czy geotermia. Dzięki temu odbiorca przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Gwarancja określa ilość energii zielonej, która została dostarczona do sieci przez instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Gwarancję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku.