Kompensacja emisji dwutlenku węgla, znana także jako „carbon offset”, oznacza ograniczanie lub usuwanie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych z atmosfery, mające na celu zrównoważenie wytworzonego śladu węglowego.

Spis treści:

  • Czym jest carbon offset?
  • Jakie projekty offsetowe wybrać?

Czym jest Carbon offset?

Proces ten obejmuje nabywanie kredytów węglowych i inwestowanie w projekty ekologiczne, wspierające redukcję lub pochłanianie gazów, na przykład poprzez zalesianie obszarów. Zgodnie z GHG Protocol, przedsiębiorstwa powinny w pierwszej kolejności skupić się na zmniejszaniu emisji, a korzystanie z kompensacji emisji, jako ostatecznej opcji, powinno mieć miejsce dopiero po podjęciu wszystkich możliwych kroków w celu eliminacji emisji. 

Carbon offset – najważniejsza zasada

Kompensowanie wszystkich generowanych emisji bez ich wcześniejszej redukcji jest nie tylko nieekologiczne, ale także nieopłacalne z finansowego punktu widzenia. Dlatego przyjmuje się zasadę, że offsetować należy tylko te emisje, których zredukować nie możemy, ponieważ pochodzą z procesów niezbędnych do działania naszego przedsiębiorstwa. Na drodze do zrównoważonego rozwoju działalności najważniejsze są dwa pierwsze kroki: policzenie śladu węglowego i ustalenie strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jakie projekty offsetowe wybrać?

Najlepsze offsety to te, które nie tylko redukują emisje dwutlenku węgla, ale również generują dodatkowe korzyści społeczne i środowiskowe. Oto kilka przykładów:

Odnawialne źródła energii: Inwestowanie w projekty fotowoltaiczne, wiatrowe czy hydroenergetyczne przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz promuje przejście na odnawialne źródła energii.

Ochrona lasów: Projekty mające na celu ochronę lasów tropikalnych nie tylko absorbują emisje gazów cieplarnianych, ale także wspierają bioróżnorodność oraz lokalne społeczności.

Projekty efektywności energetycznej: Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w społecznościach czy przemyśle mogą skutecznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.

Technologie usuwania CO2: Wsparcie dla innowacyjnych technologii usuwania CO2, takich jak CCS (Capture and Storage) czy BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage), może przynieść długoterminowe korzyści w redukcji emisji.