Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze to substancje chłodzące, występujące w postaci ciekłej lub gazowej, które uczestniczą w procesie wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. W większości przypadków przechodzą one przez cykl powtarzającej się przemiany fazowej, zmieniając się z cieczy w gaz i z powrotem. Ze względu na ich skład chemiczny można je sklasyfikować jako chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), hydrofluorowęglowodory (HFC), wodorobromofluorowęglowodory (HBFC) oraz węglowodory (HC). Czynniki chłodnicze są ściśle regulowane ze względu na ich potencjalną toksyczność, palność oraz wpływ, jaki czynniki chłodnicze typu CFC i HCFC mają na zubożenie warstwy ozonowej, a substancje HFC na proces globalnego ocieplenia.