SBTi

SBTi to skrót od Science Based Targets initiative, czyli inicjatywy naukowo-uzasadnionych celów, która jest współpracą czterech międzynarodowych organizacji: CDP, Globalnego Paktu ONZ, Instytutu Zasobów Światowych i Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Głównym celem SBTi jest wspieranie sektora prywatnego w podejmowaniu działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem poprzez ustalanie celów redukcji emisji, które są zgodne z najnowszą wiedzą naukową i Porozumieniem Paryskim. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania naukowo-uzasadnionych celów, zapewnia wsparcie techniczne i zasoby dla firm oraz niezależnie ocenia i weryfikuje ich cele. SBTi zachęca również do wykorzystania CO₂ do produkcji syntetycznych materiałów, takich jak paliwa, chemikalia czy materiały budowlane.